Våra certifierade elinstallatörer jobbar med säkerhet i fokus.

Inget uppdrag är för stort eller litet för oss. 

Ljussättning

Vi ljussätter interiört och exteriört i ert hem och arbetsplats. Montage av era armaturer eller inköpta via våra kontakter.

Nyproduktion

Projektledning och installation. Vi jobbar alltid nära dig som husbyggare och har ett stort utbud av tillvalsprodukter.

Renovering

Utbyte av gammal elinstallation, utbyggnad av befintligt elsystem och besiktning.

Solenergi & Laddning

Installation och inköp av laddstolpar till era fordon. Vi ser över krafttillgång i er fastighet och prioriterar elsäkerhet. Samt inköp, planering och installation av solpaneler.

Vitvaror

Framdragning av kraft och installation av era vitvaror. Kanske en uppfräschning av ert kablage bakom spisen när det flyttas till ny plats vid exemplevis renovering.

Ljud & Data

Vi har fantastiska samarbetspartners med stor erfarenhet av bild- och ljudoptimering. Vi hjälper er att bygga ert datanät samt er konferensanläggning.

rot avdrag

 Du kan använda dig av ROT-avdrag när du anlitar oss. Vi sköter all administration åt er.